Benoît Malmberg

Grundare, konstnärlig ledare och regissör
Benoît Malmberg, porträtt, Romeo & Julia Kören, bilder, foto, fotografi, photo, pictures

Benoît grundade Romeo & Julia Kören 1991 och har varit anställd på Dramaten sedan 1986. Under den tiden har han även varit verksam som sångare och producent. År 2000 tilldelades Benoît Malmberg och Romeo & Julia Kören »Ingmar Bergmans stipendium« och 2012 H.M. Konungens medalj av 8:e graden i högblått band »För framstående konstnärliga insatser som ledare för Romeo och Julia Kören«.

Hämta pressbild

Benoît founded Romeo & Julia Kören in 1991 and has been employed at the Royal Dramatic Theatre since 1986. During this time he has also been active as singer, producer, director and head of ensemble. In 2000 Benoît Malmberg and Romeo & Julia Kören was awarded Ingmar Bergman’s award and in 2012 H.M. The King’s Medal »For his astounding artistic achievements as leader of Romeo och Julia Kören«.

Press photo