Det är det

Det är det

Några medlemmar i Romeo & Julia Kören medverkar i föreställningen Det är det på Dramaten. Det är det är en poetisk föreställning skapad av konstnären Anne Thulin som här gjort en bearbetning av den danska poeten Inger Christensens bok Det. Det är en skapelseberättelse där själva ordet blir en skapande kraft, samtidigt som det utgör en ifrågasättande motkraft.

Anne Thulin utgår ofta från ordet i sitt konstnärskap, både visuellt och audiellt. Hennes verk har visats såväl i Sverige som utomlands.

Körmedlemmarna agerar här en talkör.

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.